Aditivi za dizel i saveti za održavanje dizel motora

ADITIVI ZA DIZEL I SAVETI ZA ODRŽAVANJE DIZEL MOTORA

 

Kvalitet dizel goriva u Srbiji je česta tema diskusija. Vozačima se makar jednom dogodilo da istom količinom goriva, natočenom u nekoj od zemalja u regionu, pređu veći broj kilometara u odnosu na istu količinu dizel goriva natočenog u Srbiji. Pored toga, veliki broj vozača je u prošlosti bio žrtva raznih prevara i malverzacija u prodaji dizel goriva.

 

U ovom članku će biti reči o tome ko i kako kontroliše kvalitet dizel goriva u Srbiji, kako aditivi za dizel utiču na karakteristike dizel goriva, kao i nekoliko jednostavnih saveta za održavanje dizel motora.

 

KAKO PREPOZNATI KVALITETNO GORIVO?

 

Dizel gorivo, kao i svi proizvodi u Srbiji imaju svoju deklaraciju. Ako vozači posumnjaju u kvalitetu goriva, po Zakonu o pravima potrošača, mogu tražiti deklaraciju goriva na uvid.

 

Deklaracija goriva mora da sadrži sertifikat, kojim se potvrđuje da je kvalitet u skladu sa evropskim EN 590 standardom, a na kojima se i domaći SRPS EN 590 i SRPS EN 228 standardi baziraju. Deklaracija sadrži sve informacije o tehičkim i ekološkim karakteristikama goriva.

 

Nekada je moguće i vizuelno utvrditi kvalitet goriva, a kvalitetno dizel gorivo će uvek biti čisto i prozirno, bez tragova taloga i zamućenja. Kada vozačima nije dovoljna samo vizuelna i pisana potvrda o kvalitetu u vidu deklaracije, gorivo se dalje podlaže labaratorijskim ispitivanjima.

 

KAKO SE KONTROLIŠE KVALITET GORIVA?

 

Kvalitet goriva se danas kontroliše na dva načina:

  • markiranjem,
  • labaratorijskim ispitivanjem goriva.

Porcesi ispitivanja kvaliteta goriva su danas dosta pojednostavljeni tako da pored kontrola državnih inspekcija, kontrolu vrše i sami proizvođači.

 

MARKIRANJE GORIVA

 

Markiranje goriva u Srbiji se primenjuje od 1. februara 2014. godine. Da bi proizvođači bili sigurni da je gorivo od distributera do ovlašćenih prodavaca goriva stiglo legalnim putem, vrši se markiranje goriva. Proizvođač u gorivo ubacuje određenu količinu nanomarkera, neposredno pred sam transfer goriva.

 

Pri prijemu goriva, prodavci posebnim detektorima određuje količinu markera u gorivu koje je pristiglo na pumpu. Ukoliko je broj markera manji od broja koji je izmeren pred početak distribucije, insperktor privremeno zabranjuje prodaju goriva koje se dalje šalje na labaratorijsku analizu.

 

Markiranjem se ne kontroliše kvalitet goriva, već samo utvrđuje legalni put goriva, odnosno da li nije minipulisano gorivom u procesu prevoza. Nanomarkeri ne smanjuju kvalitet goriva i ne utiču na dizel motor. Pored procesa markiranja a pre puštanje u prodaju goriva, može se izvršiti i detaljna labaratorijska analiza goriva.

 

LABARATORIJSKA ANALIZA GORIVA

 

Vozači su svedoci velikog broja prevara u prošlosti, kada se lož ulje prodavalo kao dizel, ili se u benzin dodavali razređivači, a dizel mešao sa uljem kako bi se izbegle akcize. Današnji dizel motori su sve više osetljivi na kvalitet goriva, zbog čega takve prevare više ne mogu da prođu neprimećeno.

U većini slučajeva, veliki proizvođači nemaju sopstveni vid prevoza goriva, zbog čega se distribucija poveruje transportnim firmama. Problem nastaje kada se istim cisternama vozi više vrsta derivata, pa vrlo male količine lož ulja ili benzina koje ostanu na dnu cisterne mogu dodatno da umanje kvalitet dizel goriva.

 

Analizu vrše ovlašćene labaratorije, koje kontrolišu republičke inspekcije. Pored ovlašćenih labaratorija, sami proizvođači analiziraju gorivo u svojim labaratorijama.

 

Labaratorijskim analizama se utvrđuje da li karakteristike goriva odgovaraju evropskom EN 590 standardu. Taj standard dizel goriva je predstavljen 1993. godine, od kada je pretrpeo brojne promene koje se tiču elkoloških i tehičkih standarda goriva. Poslednje izdanje je stupilo na snagu 2014. a Srbija je kao i većina zemalja usvojla ovaj standard koji se odnosi na kvalitet goriva.

 

Navašćemo sada parametre koji se nalaze na sertifikatu kvaliteta goriva.

 

GUSTINA NA 15° C

 

Gustina goriva utiče na toplotnu moć, odnosno količinu energije koja je dobijena iz jedinice zapremine goriva.

Evropski standardi nalažu da težina 1 m3 goriva mora iznositi između 820 i 845kg. Prevelika gustina goriva može otežati formiranje smeše u cilindru.

 

CETANSKI BROJ

 

Cetanski broj definiše lakoću samozapaljenja goriva. Što je cetanski broj veći, gorivo će se lakše zapaliti. Kod dizel goriva, Euro standard kao minimalni cetanski broj navodi 51, a najčešće su vrednosti između 51,5 i 55. Gorivo sa nižim cetanskim brojem dovodi do težeg paljenja goriva kao i bučnog rada motora i veće potrošnje goriva.

 

KOLIČINA POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA

 

Ovo je ekološki parametar goriva i odnosi se na sagorevanje ovih jedinjenja. Sadržaj jedinjenja je ograničen na 8,00% m/m.

 

KOLIČINA SUMPORA

 

Uvođenje Euro standarda je najviše uticala na količinu sumpora u gorivu. Sumpor ima višestruka negativna ekološka dejstva, a pored toga dovodi do zapušavanja DPF filtera, korozije i stvaranje taloga u motoru. Euro standard dozvoljava maksimalnu količinu sumpora od 10mg/kg, a prevelike količina sumpornih čestica mogu dodatno da ošteti ventile i brizgaljke goriva.

 

TAČKA PALJENJA

 

Ovaj parametar se naviše odnosi na protivpožarne mere u toku skladištenja goriva i predstavlja temperatura goriva pri kojoj se stvaraju isparenja koja se mogu zapaliti. Po Euro standardu, temperatura paljenja mora biti iznad 55 stepeni.

 

KOLIČINA TALOŽENIH OSTATAKA

 

Pošto gorivo nikad ne sagori 100%, talože se ostaci koji rezultat sagorevanja. Da bi se osigurao duži radni vek motora, nophodno je količinu ostataka svesti na minimum. Po evropskim standardima količina koksnog ostatka mora biti niža od 0,30 mg/kg, pepela 0,01 mg/kg a ukupna količina sedimenata mora biti niža od 24 mg/kg.

 

Velika količina čađi, i čestica povećava potrošnju goriva, pogotovo u gradskoj vožnji, a često dolazi i do zapušenja DPF filtera. Da bi vozači izbegli nepotrebno taloženje, gorivu dodaju posebne aditive namenjene isključivo održavanju filtera, i optimizaciji sagorevanja goriva.

 

SADRŽAJ VODE

 

Dizel gorivo ima higroskopne karakteristike, odnosno upija vlagu iz vazduha. Zbog toga je važno adekvatno skladištenje goriva kako se ne bi povećala količina vode u gorivu. Voda utiče na sagorevanje motora, smanjenje snage kao i povećanje potrošnje i trenja. Maksimalna količina vode po Euro standardu iznosi 0,02 g/kg.

 

KOROZIJA

 

Gorivo ne sme izazvati koroziju, a testiranje korozije se vrši postavljanjem bakarne trake u gorivo. Nakon 3 sata proveravaju se promene na metalu i gorivo svrstava u određenu klasu. Da bi se gorivo ispunilo Euro standarde, gorivo mora biti u prvoj klasi parametara korozije.

 

MAZIVOST

 

Uklonjivanjem većih količina sumpora iz goriva, javili su se određeni problemi kod elemenata koji se podmazuju gorivom. Da bi rešili probleme mazivosti, proizvođači dizel goriva, u proizvodnji dodaju aditive. Aditivirano gorivo nije uvek najbolje rešenje, pa veliki broj vozača kupuje posebne aditive za dizel, čijom upotrebom postižu znatno bolju mazivost.

Što je mazivost bolja, oštećenja na elementima koji se podmazuju gorivom su manja. Po evropskim standardima maksimalna mazivost može iznositi 0,46 mikrona.

 

KINEMATIČKA VISKOZNOST

 

Kinematička viskoznost se definiše kao mera unutrašnjeg trenja goriva. Ovo je veoma bitan parametar za rad motora a po Euro standardu ova vrednost se kreće od 2,00 do 4,50 mm2/s.

 

Ako je viskoznost goriva previše niska, podmazivanje pumpi i brizgaljki je nedovoljno, a gorivo može preći u gasovitu fazu već u pumpi što ometa stvaranje visokog pritiska za ubrizgavanje.

 

Kada je viskoznost goriva visoka, brizgaljke ne mogu da ravnomerno rasprše gorivo, veličina kapljica i smeša su veće zbog čega gorivo nema dovoljan kontakt sa vazduhom. Glavni problemi koji nastaju usled razlilitih vrednosti viskoziteta jesu težak start motora, povećana buka kao i povećanje potrošnje goriva.

 

TAČKA FILTRABILNOSTI

 

Pri niskim temperaturama, kristali parafina počinju da se izdvajaju, i dovode do zamućenja goriva. Iako se gorivo zamuti, ono još uvek može da dođe do motora.

 

Kada je temepratura toliko niska da gorivo ne može da prođe kroz filter goriva, govori se o tački filtrabilnosti. Po Euro standardu, temperature letnjih dizela iznose -5°C, zimskih -15°C a za prelazni period -10°C.

 

Svi ovi parametri koji su definisani Euro standardom utiču na kvalitet goriva, kao i na karakteristike paljenja goriva, starta, potrošnje i snage motora. Ukoliko se labaratorijskom analizom ne dobiju rezultati koji su u skladu sa Euro standardima, inspektor može trajno obustaviti proizvodnju goriva, a pumpa može iskoristiti rezultate ispitivanja kao dokaz, u pokretanju sudskog procesa protiv distributera.

 

 

D2 I EVRO DIZEL

 

Proizvodnja D2 dizela je obustavljena 2013. godine, kada su na snagu stupile izmene Euro standarda goriva. Razlog obustave proizvodnje D2 dizela jesu dozvoljene količine sumpora. Kod D2 dizel goriva maksimalna dozvoljena količina sumpora je iznosila 10.000 mg/kg, što je 1.000 puta veća količina sumpora od dozvoljenih Euro 5 standarda.

 

Veća količina sumpora u gorivu je pozitivno uticala na mazivost goriva. Korišćenjem aditiva za mazivost kod evro dizel goriva vozači su primetili razliku, odnosno D2 dizel je korisnicima delovao masnijie pod prstima.

 

LETNJI I ZIMSKI DIZEL

 

Za razliku od benzinskog goriva, dizel gorivo karakteriše smrzavanje pri niskim temperaturama. Kao što je već bilo reči, kristali parafina se izdvajaju pri niskim temperaturama, a kada temeprature drastično padnu, dolazi do smrzavanja goriva.

 

Problemi sa smrzavanjem nastaju kada se u rezervoaru nalazi dizel gorivo, čija je maksimalna tačka filtrabilnosti -15°C a spoljašnje temperature padnu ispod -20°C. Tada dolazi do potpune kristalizacije odnosno zamrzavanja goriva.

 

Vozači koji nisu upoznati sa ovom karakteristikom dizel goriva često imaju primedbe na kvalitet goriva. Oni uglavnom smatraju da je razlog smrzavanja dizel goriva veća od dozvoljene količina vode u gorivu, odnosno da su im pumpe prodale dizel gorivo manjeg kvaliteta.

 

KAKO SPREČITI ZAMRZAVANJE GORIVA?

 

Kako bi se izbeglo zamrzavanje goriva potrebno je držati se nekoliko mera opreza. Preporučuje se: ispuštanje vode iz filtera pre zimskog perioda, dodatno upoznavanje sa kvalitetom goriva, a vozilo treba čuvati na zatvorenom mestu preko noći, i postarati se da količina goriva nije na rezervi.

 

ADITIVI ZA DIZEL

 

Kako bi povećali tačku filtrabilnosti, proizvođači dizel goriva dodaju aditive koje sprečavaju zamrzavanje goriva pri niskim temperaturama. Dizel gorivo sa aditivima je široko rasprostranjeno na pumpama, ali vozači uglavnom ne veruju ovom vidu goriva, koje je pritom i skuplje.

 

Zbog toga se preporučuje upotreba posebnih aditiva za dizel koji dodatno olakšavaju satart i poboljšavaju rad motora u zimskim uslovima.

 

Pored aditiva za povećanje tačke filtrabilnosti, postoji veliki broj aditiva koji dodatno prečišćavaju dizne, filtere motora, ali i poboljšavaju karakteristike i kvalitet goriva. Kod osetljivih motora, koji sve više reaguju na kvalitet dizel goriva, upotrebom posebnih aditiva višestruku produžava radni vek motora.

 

ŠTA RADITI U SLUČAJU ZAMRZAVANJA DIZEL GORIVA?

 

Kao čest uzrok zamrzavanja goriva javlja se nemogućnost starta automobila. U tom slučaju kristali postaju previše veliki da bi prošli kroz filter goriva, tako da je start nemoguć.

 

Vozači u tim slučajevima uglavnom ne odustaju, i pokušavaju dodatnim “verglanjem” u nadi da će pokrenuti automobil. Tada može doći i do ozbiljnijih problema kao što su oštećenje filtera i pumpe visokog pritiska. Servisi napominju da oštećenja izazvana smrzavanjem goriva nisu pokrivena garancijom.

 

Zbog toga se savetuje sklanjanje automobila na toplo mesto a pokušaj starta automobila tek nakon što je adekvatno zagrejan.

 

PROIZVODNJA GORIVA U SRBIJI

 

Jedini proizvođač naftnih derivata u Srbiji je kompanija NIS. Proizvodnja goriva se obavlja u rafineriji u Pančevu, a ceo proizvodni proces se odvija u skaldu sa evropskim standardima. Kako bi osigurao kvalitet goriva u celom procesu, od proizvodnje do prodaje na benzinskim pumpama NIS koristi sistem kontrole koji nazivaju“pet filtera”.

 

NIS postavlja mikrofiltere na 5 različitih mesta u toku celokupnkog procesa od proizvodnje do prodaje. Time osiguravaju čistoću goriva u svim delovima isporuke.

 

Pored čistoće goriva, NIS u svojim labaratorijama koje su akreditovane od strane nadležnih ministarstva Srbije, kontroliše i kvalitet goriva. Kontrolom se održava kvalitet derivata koji mora biti u okviru Euro standarda.

 

KONTROLA SKLADIŠTENOG GORIVA

 

Česti su slučajevi u kojima proizvođači distribuiraju kvalitetno gorivo, koje usled neadekvatnih uslova skladištenja na benzinskim pumpama, izgube svoj kvalitet.

 

U Evropi, savremene benzinske pumpe, pored kontrole kvaliteta vrše i stalnu kontrolu skladištenog goriva. To je sve veći slučaj i kod benzinskih pumpi u Srbiji.

 

Pumpe koriste različite sonde kako bi osigurale što bolje karakteristike skladištenog goriva. Sonde mere količinu goriva u rezervoarima, prisustvo vode u gorivu, kao i gustinu goriva. Euro standardi strogo propisuju ove karakteristike, pa je njihova stalna kotrola neophodna, kako bi se održao kvalitet goriva, koje zadovoljava sve standarde ali i same kupce.

 

 

ŠTA SE DEŠAVA KADA SE BENZIN NAĐE U DIZEL MOTORU?

 

Benzin nanosi mnogo veću štetu dizel motorima, nego dizel gorivo benzinskim motorima. Čak i male količine benzina u dizel motorima mogu da nanesu veliku štetu, pogotovo osetljivim Clean Diesel i Common Rail motorima.

 

Benzin ima manja mazivna svojstva dizela, zbog kojih slabije podmazuje pumpu za ubrizgavanje. Pored toga, benzin je zapaljiviji od dizela. To znači da će se gorivo ranije zapaliti, i proizvesti neravnomeran rad, smanjenu snagu i lupanje motora. Ukoliko se problem sa gorivom ne identifikuje na vreme, može doći do trajnih oštećenja motora.

 

Sagorevanje benzina će bilo kom modernom dizel motoru skoro sigurno naneti trajnu i nepopravljivu štetu. Ukoliko se primete neki od navedenih simptoma, treba momentalno zaustaviti rad motora. Ukoliko je vozač greškom sipao benzin ali odmah uvidi svoju grešku, dobro je i izvaditi ključ iz brave, jer pojedini modeli mešaju gorivo pre nego što ključ uspostavi kontakt.

 

 

KOME SE ŽALITI AKO SE POSUMNJA NA KVALITET GORIVA?

 

Ukoliko vozači posumnjaju na kvalitet goriva, prvo treba da se obrate prodavcu, odnosno kompaniji koja je vlasnik pumpe na kojoj je natočeno gorivo. Na reklamaciju, kompanija po zakonu mora da odgovori u roku od 8 dana. Ukoliko prodavac ne odgovori na reklamaciju u zadatom roku, vozači mogu da se obrate tržišnoj inspekciji, koja će dodatno novčano kazniti prodavca.

 

Pored same kompanije, poželjno je obratiti se i nekom od udruženja zaštite potrošača. Oni će pružiti sve pravne savete vezane za proces reklamacije, a nekada i samo udruženje može pomoći u rešavanju problema u direktnom kontaktu sa vlasnicima pumpe.

 

Tržišna inspekcija je takođe obavezna da odgovori na poziv potrošača koji su posumnjali u kvalitet goriva. Inskpekcija uzima uzorak sumnjivog goriva i odnosi na labaratorijsku analizu. Vozači bi trebalo da obrate pažnju jer iako tržišna inspekcija labaratorijskim ispitivanjem utvrdi da je vozaču prodato gorivo koje ne zadovoljava standarde, inspekcija nije dužnia da razreši problem potrošača.

 

Rezultati tržišne inspekcije se ipak mogu iskoristiti kao neosporivi dokaz u sudskom procesu koji vozač može da pokrene protiv prodavca goriva.

 

 

 

SAVETI ZA ODRŽAVANJE DIZEL MOTORA

 

Pri kupovini automobila, sve više vozača se odlučuje za automobile koji koriste dizel kao pogonsko gorivo. Vozači su svesni da je za nesmetani rad i duži vek dizel motora neophodno nešto češće i pažljivije održavanje.

 

Današnji dizel motori su osetljivi na kvalitet goriva, o čemu je bilo reči. Ukoliko se brinete o motoru i on će se brinuti o vama. Da bi se osigurao duži radni vek potrebno je pridžavati se nekoliko saveta.

 

KONTROLA NIVOA RASHLADNE TEČNOSTI

 

Nivo rashladne tečnosti u dizel motorima treba uvek biti iznad minimalne crte na rezervoaru. Pored količine, treba voditi računa i o samoj rashladnoj tečnosti. Ona vremenom usled oksidacije može poprimiti kisela svojstva, usled pada pH vrednosti.

 

Ukoliko dođe do toga, rashladna tečnost može da načini štetu celom rashladnom sistemu i samom hladnjaku automobila.

 

Pored toga, pH vrednost rashladne tečnosti može vremenom postati izrazito visoka. Tada rashladna tečnost poprima bazne osobine. Bazna rashladna tečnost može da izazove koroziju rashladnog sistema automobila. Zbog toga je neophodno redovno kontrolisati rashladnu tečnost.

 

ČISTOĆA DIZEL MOTORA

 

Osetljivi dizel motori sve više reaguju na nečistoću, prljavštinu i čađ koji nastaju sagorevanjem goriva. Nagomilavanjem čestica dolazi do gušenja motora, gubi se njegova snaga, pouzdanost a povećava potrošnja goriva.

 

Najvažniji faktori održanja čistoće dizel motora jesu čisto gorivo, čisto ulje i čist vazduh. Kako bi se dodatno održala čistoća motora, moguće je koristiti i posebne aditive za dizel kojima se osigurava duži radni vek automobila.

 

REDOVNA ZAMENA FILTERA ZA GORIVO

 

Filtere za gorivo treba menjati u skladu sa redovnim rasporedom održavanja automobila. Većina savremenih dizel motora ima dva filtera za gorivo koje treba menjati istovremeno kako bi se omogućilo optimalno prečišćavanje goriva.

 

Ukoliko dođe do pojava neravnomernog rada motora, teškog pokretanje motora, ili gašenje motora na putu usled problema sa dovodom goriva, postoji mogućnost da se radi o potrebama prevremene zamene filtera za gorivo. U tim slučajevima je potrebno obratiti se ovlašćenim auto servisima koji će ustanoviti uzrok problema.

 

REDOVNA ZAMENA ULJA

 

Kod održavanja dizel motora, bitna je i redovna zamena ulja. Period redovne zamene ulja zavisi od nekoliko faktora, ali se uglavnom odnosi na starost automobila, kao i njihovu namenu.

 

Ukoliko je automobil prešao veliki broj kilometra, ili se koristi svakodnevno za tešku vuču, neophodno je često menjati ulje, kao i filtere za ulje. Dizel motori ne troše ulje kao pojedini benzinski motori, ali i kod dizel motora je neophodno voditi računa o količini i boji ulja.

 

Potrebe zamene ulja mogu se uočiti na osnovu nekoliko simptoma. Neki od čestih simptoma koji ukazuju na potrebe zamene ulja su promena boja ulja,pojačan zvuk i lupanje motora, a nekada na potrebe mogu da ukažu i proziran dim iz auspuha ili miris ulja u kabini automobila.

 

To sve ukazuje na prevremenu potrebu zamene ulja, ali je u slučaju bilo kakvih problema najbolje obratiti se ovlašćenom servisu.

 

REDOVNA ZAMENA FILTERA ZA VAZDUH

 

Ukoliko se automobil često vozi po blatnjavim, prašnjavim ili peščanim putevima, zapušavanje filtera za vazduh je češće. Srećom, čistoću modernih filtera je lako proveriti.

 

Zbog njihovog rešetkastog dizajna, vozači na prvi pogled mogu da primete da li ima viška prljavštine na njemu. Pored toga, vozači mogu da izvade filter, i upere ga ka svetlosti. Ukoliko je svetlost sa druge strane vidljiva, odnosno filter proziran, može se još uvek koristiti.

 

Ukoliko je uprljan do te mere, vozači mogu laganim kuckanjem da probaju da skinu višak prljavštine, ali se to, kao i duvanje u filter ne preporučuje jer može dodatno da ga oštetiti. Tada je neophodna zamena filtera, koja se preporučuje jednom godišnje.

 

 

ZAKLJUČAK

 

Danas su sve češće kontrole kvaliteta i karakteristika goriva kako u samom proizvodnom procesu, tako i pri samoj prodaji. Iako su Euro standardi rigorozni, a kontrole i inspekcije sve češće, i dalje preovladavaju negativni komentari vozača na kvalitet goriva u Srbiji.

 

U ponudi su sve čeće sreću aditirana goriva, za koje proizvođači tvrde da imaju besprekoran kvalitet, ali su vozači često nezadovoljni nešto višom cenom goriva, kao i činjenicom da i aditivirana goriva mogu izgubiti kvalitet u transportu ili usled neadekvatnog skladištenja.

 

Redovnim održavanjem motora, kao i korišćenjem aditiva za dizel, koji poboljšavaju kvalitet i karakteristike goriva, i prečišćavaju motor, može se postići dug radni vek sve osetljivijih dizel motora.

 

 Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana. Powered by Smart Web

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana.
Powered by Smart Web