DOT oznake i uticaj vremena na gume

DOT oznake i uticaj vremena na gume

 

Vozači pri kupovini guma najviše vode računa o performansama, ceni i usklađenosti sa svojim stilom vožnje, međutim pažnju treba posvetiti i datumu proizvodnje, koji je izražen DOT oznakom.

cuvanje guma

 

Iako gume nisu kvarljive kao neki drugi proizvodi, smeša vremenom gubi svoje pozitivne karakteristike, pa pneumatici postaju manje sigurni i pozudani. S obzirom da ne postoji zakon kojim se reguliše koliko gume smeju da sede na rafu pre nego što se povuku iz prodaje, kupac mora sam da proveri da nije slučajno dobio gumu koja je stajala godinama u skladištu. Samo starost gume nije posebno problematična ako se guma čuva u idealnim uslovima, međutim ako se guma čuve bez povremenog okretanja, na neodgovarajućoj temperaturi ili na suncu, ta guma može biti već veoma redukovanog kvaliteta, pa čak i opasna, i zato treba izbegavati gume starije od par godina.

 

DOT oznaka

 

Svaka guma na bočnoj strani ima jasno istaknute dimenzije, simbole koji govore da je reč o zimskoj gumi, gumi za blato i sneg (mud and snow) ali i datum i mesto proizvodnje. Datum proizvodnje se ističe DOT (Departmant of Transportation) oznakom koja dolazi u formi DOT i četvorocifrenog broja. Prva dva broja označavaju broj nedelje, a druga dva godinu proizvodnje. Tako nam DOT 2517 govori da je guma proizvedena u 25. nedelji 2017. godine.

 

Ukoliko ste pri kupovini naišli na gumu koja pored DOT oznake ima trocifreni broj, reč je o gumama koje su prozivedene pre 2000. godine. Tako je npr. DOT 178 oznaka označavala da je guma proizvedena u 17. nedelji godine koja se završavala na "8", ali to je mogla biti i 1988. i 1998. godina. Zbog ove konfuzije između decenija, kod guma koje su proizvedene posle 1990. godine je dodat i simbol trougla kako bi označio tačnu deceniju, ali su proizvođači nakon 2000. rešili da zbog preciznosti koriste četvorocifreni broj.

 

DOT oznaka može pored nedelje i godine proizvodnje da sadrži podatke o fabrici u kojoj su gume proizvedene. Američko ministarstvo saobraćaja (Department of Transportation) je svakoj fabrici guma dodelilo jedinstveni kod. Primera radi, ukoliko pored DOT vrednosti stoji oznaka B4, 1B4 guma je proizvedena u fabrici Taurus u Budimpešti, dok su H3, H13 gume prozivedene u fabirici Sava u Kranju. Tako pored datuma, iz DOT oznake možete da saznate i tačno mesto porizvodnje guma koje kupujete. Na ovom linku možete videti kompletan šifrarnik fabrika širom sveta, pomoću koga možete saznati i gde su proizvedene gume koje trenutno koristite.

 

dot oznake

 

S obzirom da na gumi ne možete pronaći oznaku „upotrebljivo do“, a pritom ne postoji zakon koji bi regulisao trajanje guma i period povlačenja sa tržišta, ni jedan proizvođač vam neće dati precizan odgovor na pitanje koliko gume trebaju biti stare da im imale optimalne karakteristike.

 

Međutim, danas je znatno veći broj vozača upoznat sa činjenicom da guma vremenom gubi svoje karakteristike bez obzira da li se koristi ili je samo skladištena. Zbog toga brojna udruženja proizvođača i disributera ipak otvaraju ovu temu i daju vrlo interesantne odgovore.

 

Britansko Nacionalno udruženje distributera guma i stručnjaci u Nemačkoj tvrde da su gume "nove" pet godina od datuma proizvodnje. Američka Nacionalna agencija za bezbednost u saobraćaju ističe da su gume 100% bezbedne za vožnju pet do šest godina nakon prozivodnje. Nemačko udruženje vulkanizera i prodavaca guma BRV je najoštrije po tom pitanju, pa gume kao fabrički nove smatraju tri godine nakon proizvodnje, a opisuju ih kao nove sve do pete godine nakon proizvodnje.

 

Sa druge strane, Nacionalno udruženje proizvođača guma u Japanu iz proizvodnje povlači gume iz prodaje tek deset godina nakon proizvodnje. To ne čudi, jer naprednije smeše sadrže antioksidanse koji gumu štite i 12 godina od oksidacije i degradacije.

 

Iako se mišljenja razlikuju, određeni stručnjaci i proizvođači guma, kao što je Michelin, smatraju da gume mogu zadržati svoje pozitivna karakteristike do 10 godina nakon prozivodnje, ali ističu da njihovo stanje treba proveravati jednom godišnje nakon navršene pete godine starosti.

 

Da li je starost bitna i ako se gume čuvaju u savršenim uslovima?

 

Kada je reč o gumama o kojima se u skladištima brine sa punom pažnjom, ne može sa sigurnošću reći rok trajanja. Stručnjaci preporučuju da protektirane gume, kao i nove gume, ne bi trebalo da budu starije od 10 godina, bez obzira u kakvim se uslovima čuvaju. Svesni činjenice da se guma vremenom degradira, brojni prodavci nude popuste kada primete da je DOT određenih guma u prodavnici već zastareo. Zbog toga bi pri kupovini uvek trebalo da budete oprezni kod primaljivih ponuda, pa savetujemo da obratite pažnju na DOT oznaku. BEO CAR prodaje isključivo nove gume, budući da ne kreiramo zalihe od više od desetak guma čak i najpopularnijih tipova, upravo da se ne bi dogodilo da neka guma prezimi više od jedne sezone u našoj prodavnici ili servisu.

 

Da li gume u hotelu za gume gube na performansama?

 

Kada se gume koje su već korišćene nekoliko meseci ili par sezona čuvaju u hotelu za gume, one ne gube na performansama, budući da se je smanjenje performansi usled čuvanja tokom perioda od samo nekoliko meseci zanemarljiv u odnosu na smanjenje performansi usled habanja tokom dela godine kada se voze. U hotelu za gume penumatici se čuvaju u boljim uslovima nego u skladištima proizvođača ili u skladištima velikoprodaja, tako da čuvanje u hotelu ne utiče na trajanje guma, kao što utiče čuvanje u neadekvatnim kućnim uslovima, budući da retko ko poseduje spremišta u kojima su uslovi idealni.

 

Za gume koje se već koriste, je posebno važno da se čuvaju u hotelu za gume, jer dok sasvim nove gume ne gube po sezoni značajno na performansama ako se čuvaju u prosečnom skladištu ili ostavi (na primer suvo je i nema sunca ali se ne kontroliše temperatura i gume nisu vakumirane), gume koje se već koriste veoma brzo degradiraju u skladišnim ili kućnim uslovima, budući da su već izgubile površinske zaštitne slojeve.

 

Zašto gume vremenom gube na performansama i kada se ne koriste?


skladiste

 

Kiseonik

 

Kiseonik je faktor okoline koji je najzaslužniji za degradaciju gume. Treba napomenuti da kiseonik pogoršava stanje gume spolja i iznutra. Spoljašnja strana je izložena kiseoniku iz atmosfere, dok unutrašnja strana dolazi u kontakt sa kiseonikom i kada se guma naduva kompresovanim vazduhom, koji sadrži oko 21% kiseonika. S obzirom da je izlaganje kiseoniku dovstruko, oksidacija smeše izaziva duplo bržu degradaciju i starenje u odnosu na izloženosti ozonom i UV zračenju. Kako bi se izborili sa problemom, prozivođači koriste antioksidanse koji usporavaju degradaciju. Ipak, ove čestice samo produžavaju životni vek gume do oko 12 godina, ali ne mogu u potpunosti da je zaštite od degradacije i pucanja.

 

Svaki kontakt sa vazduhom dugoročno je štatan po gumu. Kako bi zaštitili gume od različitih atmosferskih uticaja, proizvođači u smešu ubacuju ulja. Kada se guma zagreje, ulja cirkulišu kroz gumu i podjednako je štite. Međutim, kada je skladištena, ova ulja se postepeno suše, te ponovo dolazi do pucanja i degradacije gume.

 

UV zraci

 

Kada su prirodni i sitnetički polimeri koji su sastavni deo gume izloženi sunčevoj svetlosti, oni apsorbuju UV zrake. Tako vremenom pod uticajem UV zraka ovi elementi gube svoje pozitivne karakteristike, pa dolazi do fotodegradacije gume. Da bi se izborili sa ovim problemom, proizvođači postavljaju zaštitini sloj ugljenika, koji apsorbuje sunčevu svetlost i pretvara je u toplotu, čime štiti gume od degradacije. Međutim, ovaj zaštitni sloj na samoj površini gume se vremenom haba, zbog čega je sama guma izložena štetnim zracima, čime se brže degradira.

 

Ozon

 

Ozon je gas koji je sveprisutan u atmosferi, a njegova glavna uloga u gornjim slojevima je da spreči štetne UV zrake da stignu do površine Zemlje. Negativan uticaj na gume ima ozon koji se sreće u slojevima pri zemlji, a koji je najčešće produkt ljudskog zagađenja. Negativan uticaj ozona na gume je primećen tek 50 ih godina prošlog veka, gde je guma znatno brže degradirana u većim gradovima u odnosu na ruralna područja.

 

Da bi zaštitili gumu od ozona, proizvođači koriste posebne voskove i ulja koji su deo smeše. Ove supstance cirkulišu samo kada je guma u pokretu, odnosno kada se zagreju u toku vožnje. Kada su skladištene, gume mogu znatno brže da se degradiraju pod uticajem ozona, jer se ulja polako suše i pucaju.

 

Toplota, vlaga, fizičke deformacije

 

Toplota u kombinaciji sa kiseonikom ubrzava starenje gume, a ceo proces se naziva termoksidativna degradacija. Nacionalna agencija za bezbednost u saobraćaju je objavila istraživanja u kojima se ističe da guma znatno brže stari u područjima sa toplijom klimom, bez obzira na način vožnje i uslove skladištenja.

 

Vlaga je takođe neprijatelj guma, a izvori vlage mogu da stvore kondenzaciju na gumama. Kondenzacijom se gume znatno degradiraju, i stvaraju se uslovi za pojavu ozona. Tako gume koje su skladištene na važnim mestima znatno brže stare.

 

Ukoliko se gume neadekvatno skladište, može doći do deformacije. Kada su montirane na felne, gume mogu da se okače ili slože jedna na drugu, sve dok nisu izložene prevelikom pritisku. Kada se gume skladište bez felni, čuvaju se uspravno, jedna do druge.Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana. Powered by Smart Web

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana.
Powered by Smart Web