Kako produžiti vek turbopunjača?

Kako produžiti vek turbopunjača?

 

turbopunjac

 

Sve veći broj savremenih motora koristi turbopunjače, budući da podižu iskorišćenost goriva i prefromanse automobila. Naime, turbo motori manjih zapremina pokazuju slične ili čak bolje karakteristike u vožnji od atmosferskih motora većih zapremina, dok istovremeno omogućavaju manju potrošnju goriva, zbog čega polako preuzimaju primat na tržištu.

 

Međutim, nova tehnološka rešenja su stvorila i nove brige za vozače, jer se spisku osetljivih elemenata, kao što su elektronika, DPF filter, EGR ventil i plivajući zamajac, sada dodaje i turbopunjač. Iako su turbopunjači dizajnirani da traju i koliko sam motor, vozači često prave greške koje utiču na habanje tokom vremena. Da biste izbegli skupe popravke, sakupili smo nekoliko saveta koji će vam pomoći da produžite radni vek turbopunjača.

 

Zašto turbopunjač strada?

 

Pre nego što pređemo na konkretne savete, prvo ćemo razjasniti zašto uopšte tubropunjač strada. Tokom ubrzavanja, turbina u turbopunjaču rotira se brzinom do 250.000 obrtaja u minuti, a gasovi u njoj mogu dostići temperature do čak 1050°C! Pri takvim uslovima svi elementi turbopunjača izloženi ogromnom naporu.

 

Kada pokušamo da zamislimo o kakvim silama ovde govorimo, jasno je zašto je bitno da čisto i visokokvalitetno ulje uvek bude prisutno u punjaču. Pri otežanim uslovima i najmanje količine prašine i drugih štetnih čestica u ulju mogu da oštete elemente turbopunjača. Pored toga, sva zapušenja kanala za dovod ulja mogu da opstruišu ravnomernu cirkulaciju ulja kroz elemente, čime se stvara niz problema. Sva oštećenja na turbopunjaču ugrožavaju njegov rad, što direktno utiče na performanse automobila. Novi punjači koštaju od 300 do 1000 evra, a kako bi ste izbegli taj trošak, vredi poslušati nekoliko saveta koji će vam pomoći da produžite radni vek turbopunjača.

 

Saveti za vožnju automobila sa turbopunjačem

 

audi tdi motor

 

Zagrevanje pre vožnje

 

Ulje se pri boravku na hladnom zgušnjava i taloži, pa je potrebno vreme da procirkuliše, kako bi podmazalo sve komponente. Da bi se izbeglo podmazivanje elemenata motora hladnim uljem, motor treba zagrejati pre svake vožnje, bila ona dinamična ili gradska. Međutim, tu vozači često prave veliku grešku. Iako motor znatno brže postiže radnu temperaturu kada je u pokretu, ne treba odmah početi sa vožnjom. Motor treba zagrejati pre vožnje, ali zagrevanje ne treba da traje dugo. Naime, kada automobil stoji dugo u leru, svi elementi kod kojih je veoma bitno podmazivanje podmazani su još uvek hladnim uljem, koje nema iste mazivne karakteristike kao i zagrejano ulje, čak i kada je u pitanju i najkvalitetnije ulje za turbo motore

 

Pored toga, kod motora koji dugo stoji „hladnom“ režimu, gorivo spira ulje sa zidova cilindra, čime se ulje razređuje. Razređeno ulje ima znatno slabije mazivne sposobnosti, a pritom može da bude kontaminirano štetnim česticama iz goriva koje mogu da oštete lopatice turbopunjača. Uputstva proizvođača automobila nalažu da automobil i pri izuzetno niskim temperaturama treba pokrenuti već nakon 1-2 minuta nakon starta motora. Dok zimi to može delovati prerano, tokom ostatka godine mnogi ne žele da čekaju minut ili dva. Zato je dobro razviti naviku da pročitate vesti ili odgovorite na jednu ili dve poruke na telefonu pre nego što krenete, bilo šta kako ne biste sedeli skršteih ruku.

 

Interesantna je činjenica da je ovakva praksa zabranjena u EU i pojedinim državama SAD. U Evropi je zagrevanje automobila zabranjeno iz ekoloških razloga, dok u Americi automobil u leru predstavlja primamljiv poklon za kradljivce, pa je samim tim i zabranjeno!

 

Postizanje radne temperature

 

Kao što smo već napomenuli, automobil znatno brže postiže radnu temperaturu kada je automobil u pokretu. Iako automobil treba pokrenuti već par minuta nakon starta motora, to ne znači da treba voziti punim gasom. Budući da turbopunjač postiže 4000 obrtaja u sekundi, ulje koje ga podmazuje treba da bude dovoljno zagrejano. Veoma je važno da obratite pažnju na činjenicu da se ulje zagreva nešto sporije od rashladne tečnosti. Tako postoji velika verovatnoća da kod automobila koji pokazuje zadovoljavajuću temperaturu rashladne tenčnosti, ulje bude i dalje nedovoljno zagrejano za agresivniju vožnju.

 

Proizvođači su uvideli takvu grešku vozača, zbog čega noviji modeli često odvojeno pokazuju temperaturu ulja i rashladne tečnosti. Međutim, kod automobila koji nemaju tu opciju, ne treba „stresirati“ automobil agresivnom vožnjom sa više od 2.500 obrtaja neposredno nakon postizanja radne temperature. Treba istaknuti da agresivna vožnja hladnim motorom neće momentalno oštetiti vaš turbopunjač, ali može umnogome skratiti njegov radni vek.

 

Hlađenje turbopunjača

 

Kao što je potrebno zagrevanje, nakon završetka vožnje neophodno je i hlađenje turbopunjača. Naime, nakon napornih i dugih vožnji, koje podrazumevaju postizanje velikih brzina, savladavanje uzbrdnica i vožnje pod visokim brojem obrtaja, turbopujaču treba dati vremena da se ohladi. Ukoliko odmah nakon zahtevne vožnje isključite motor, ulje prestaje da cirkuliše kroz sistem. Tada je ulje koje je zaostalo u sistemu turbopunjača izloženo izuzetno visokim temperaturama. Takvo ulje gotovo momentalno degradira i stvara tvrde naslage. Tvrde naslage u budućnosti negativno utiču na dalju cirkulaciju ulja kroz sistem, punjač postaje podložne korziji i takva praksa može vremenom uništiti turbopunjač.

 

Nakon dinamičnih i zahtevnih vožnji, pre nego što isključite motor, dajte turbopunjaču vremena da se ohladi. To možete da uradite kada stignete na željenu destinaciju, ili u samoj vožnji, tako što ćete smanjiti broj obrtaja posledjih par kilometra pre samog odredišta. Pored dužih, napornih i agresivnih vožnji, vozači često vole da čuju karakteristični zvuk turbopunjača još jednom pre nego što ugase motor. Međutim, snažnim pritiskanjem papučice gasa pre samog gašenja motora možete da skratite radni vek turbopunjača. Kao i kod naglog gašenja motora nakon dužih putovanja, ulje prestaje da cirkuliše kroz turbo, koji je i dalje zagrejan, pa se javljaju problemi koje smo već spomenuli.

 

Zbog čestih grešaka vozača, koji ne obraćaju pažnju na hlađenje turbopunjača, deo automobila koristi vodeno hlađenje. Ono je uglavnom prisutno kod savremenijih motora, i može umnogome da produži radni vek turbopunjača. Ipak, brojni eksperti smatraju da je uvek bolje ostaviti automobil u leru par minuta nakon dinamičnih vožnji, čak i ako su prisutni sistemi za hlađenje. Ovakvom praksom možete umnogome da produžite radni vek turbopunjača.

 

Održavanje automobila sa turbopunjačem

 

delovi turbopunjaca


Redovna zamena ulja


Iz prethodnog dela teksta ste mogli zaključiti da ulje igra veoma važnu ulogu u očuvanju svih elemenata turbopunjača. Jedna od najčešće komentarisanih tema na internetu kada su automobili u pitanju je upravo interval zamene ulja. Neki proizvođači preporučuju redovan mali servis tek na svakih 30.000 km, međutim vozači koji se pridržavaju tog uputstva mogu počiniti veliku grešku, jer taj savet važi samo ako je automobil vožen u savršenim uslovima. Sa druge strane, najveći procenat domaćih vozača se susreće sa stalnim „kreni-stani“ situacijama, hladnim startom, kratkim vožnjama i slično. Zbog toga interval zamenen treba prepoloviti, ili čak smanjiti na 10.000 pređenih kilometara kod starijih automobila.

 

Šta se dešava sa turbopunjačem ukoliko se ulje ne zameni ulje na vreme? Razređeno i degradirano ulje vremenom gubi svoje mazivne sposobnosti, čime predstavlja pretnju po turbopunjač, ali i ceo motor. Pored toga, veliku pretnju predstavlja i degradirano ulje koje je razređeno gorivom i kontaminirano  štetnim česticama koje su sve češće prisutne u gorivu.Štetne čestice u ulju deluju abrazivno na elemente turbopunjača. Tako vremenom dolazi do ubrzanog habanja elemenata motora i punjača, turbo gubi balans ili dolazi do curenja ulja usled povećanja zazora, čime je punjaču potoreban veći napor da poveća pritisak vazduha. Pored redovne zamene, važan je i kvalitet ulja. Sintetička ulja pokazuju odličnu mazivost kod automobila sa turbopunjačem, međutim, treba uvek pratiti preporuke proizvođača automobila. Automobili sa DPF filterom zahtevaju posebno ulje, a adekvatna ulja za vaš automobil sa turbopunjačem možete pronaći u Beo Car-u.


Važnost redovnog servisiranja


Iako je kvalitetno i novo ulje neophodno za duži radni vek turbopujača, ne treba zanemariti i ostale potošne delove. Tu pre svega mislimo na filtere ulja i vazduha prilikom malog servisa. Uz zamenu ulja, vozači najčešće menjaju i filter. Glavna uloga filtera za ulje jeste da prikupi sve neželjene sitne čestice iz ulja. Ukoliko se filter ne obavlja svom posao, kontaminirano ulje može da načini ozbiljnu štetu motoru i samom turbopunjaču, o čemu smo već govorili. Pored toga, filter može da se zapuši, čime ometa slobodnu cirkulaciju ulja kroz sve sisteme turbopunjača, čime dolazi do povećane potrošnje i habanja elemenata.


Iako proizvođači preporučuju zamenu filtera vazduha prilikom svakog drugog servisa, zapušen filter može indirektno da ošteti turbopunjač. Ukoliko je filtriranje prašine i čestica neadekvatno, one mogu lako da stignu do lopatica turbopunjača. Lopatice se tako vremenom oštećuju čime gube balans, pa vremenom mogu da prouzrokuju ozbiljnije probleme.

 

turbo punjaci


Ograničenja turbopunjača


Najveća prednost turbopunjača je to što povećava snagu i obrtni momenat motora manjih zapremina, ali pre nego što „nagazite gas“ trebalo bi da bude svesni ograničenja. Tu pre ističemo agresivno ubrzavanje. Naime, motori sa turbopunjačem imaju veliki obrtni momenat i pri nižem broju obrtaja. Zbog toga lako postižu maksimalani obrtni momenat i pri ne tako visokom broju obrtaja. Takvu činjenicu vozači često iskorišćavaju, kako bi izvukli najbolje performanse.


Međutim, kada morate da savladate tešku uzbrdnicu ili pretičete na autoputu, nemojte u potpunosti da se oslanjate na sposobnost ubrzanja automobila sa turbopunjačem. Snažno pritiskanje papučice gasa pri manjem broju obrtaja može da ošteti turbopunjač na duže staze. Ovakva praksa između ostalog može negativno da utiče i na plivajući zamajac. Uvek je bezbednije da pri nižem broju obrtaja prenos prebacite u niži stepen, a zatim nagazite na gas, umesto da izlažete turbopunjač stresu.


Kako kvarovi motora utiču na turbopunjač?


Uopšteno je pravilo da pri svakoj nepravilnosti u radu motora treba posetiti najbliži servis. Nepravilnosti u velikom broju slučajeva mogu da budu banalne, zbog čega vozači često odlažu posetu servisu .Već smo govorili o tome kako čađ i neželjene čestice mogu da skrate radni vek turbopunjača, a nekada uzrok može da bude loše sagorevanje motora. Čađ se dalje nakuplja i na EGR ventilu ili DPF filteru, čime se podiže pritisak u izdouvnom sistemu, čime se dalje oštećuje turbopunjač, pa šteta može biti i znatno veća. Iako je turbopunjač dizajniran da traje koliko i sam motor, usled brojnih greška koje smo istakli u tekstu on može da počne polako da otkazuje. S obzirom da je glavna uloga turbopunjača da poboljša snagu i ubrzanje motora, simptomi oštećenja se lako prepoznaju.


Prvi simptom oštećenog turbopunjača je gubitak snage. Manjak snage automobila bi trebao da bude i više nego evidentan pri vožnji. Gubitak snage prati i sporije i bučnije ubrzavanje automobila. Kada turbo već počinje da gubi svoju ulogu ubrzava sporije, a sporo ubrzanje prati i nekarakterističan zvuk. Vozači sa oštećenim turbopunjačem mogu da primete još da teško održavaju velikih brzina, dok iz auspuha može da izazi plavi odnosno sivi dim. Noviji automobili imaju i senzore koji pokazuju probleme sa radom. Ukoliko primetite neke od simptoma, odnosno posumnjate u oštećenja turbopunjača treba odmah zatražiti pomoć stručnjaka. Što duže vozite sa bilo kakvim oštećenjem šteta će biti veća, tako da ćete na kraju morati i da kupite kompletan turbopunjač.

Čak i ako ne primetite prve simptome kvara turbine, to ne mora da znači da ih nema. Zato preporučujemo godišnju kontrolu turbine koju možete uraditi u BEOCAR servisu. Ukoliko su prisutni defekti na turbini, moguće opcije su remont ili zamena turbopunjača. Cena remonta turbopunjača zavisi od brojnih faktora kao što su cena zamenskih delova, model automobila i motora, geometrija turbine, ukupno vreme za remont, ali se kao najbitniji ističe stepen oštećenja. Ukoliko su svi elementi turbopunjača u velikoj meri oštećeni jedina opcija je kompletna zamena turbine, nešto što ćete najverovatnije izbeći ako ste tokom proteklih sezona pratili savete iz ovog teksta.Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana. Powered by Smart Web

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana.
Powered by Smart Web