Kontrolni pregled automobila za miran put na more

Kontrolni pregled automobila za miran put na more

 

kontrolni pregled

Bez obzira da li ste pre nekoliko meseci prošli tehnički pregled ili mali servis, pred polazak na duža putovanja uvek se preporučuje kontrolni pregled automobila. U oko 20% situacija na ovim pregledima otkrivamo probleme koji bi mogli da se pogoršaju tokom narednih 1000 kilometara, a kod svakog drugog automobila uočavamo manje probleme čije uklanjanje čini putkoji predstoji lakšim i lepšim. Kontrolni pregled vozila u deset tačaka, koji možete zakazati u BEO-CAR-u pokazao se kao najbrži i najpouzdaniji način da se brzo otkrije bilo koja neispravnost

 

Stručnjaci za bezbednost u saobraćaju, pa i AMSS, dve nedelje pred polazak na bilo koje duže putovanje predlažu kontrolni pregled vozila. Ovaj pregled obuhvata kontrolu vitalnih delova automobila, svega što može da naruši vašu bezbednost tokom putovanja. Imajte na umu da je ovo samo kontrolni pregled, na kome se utvrđuje stanje automobila. Zato kontrolu i treba obaviti makar dve nedelje pred polazak na put, kako bi mogli blagovremeno da ispravite sve potencijalne nedostatke. Tek kada automobil pripremite za izazove na putu, možete biti sigurni da putujete bezbedno.

 

U BEO-CAR servisu provera u 10. tačaka podrazumeva preko 40 različitih pregleda, testova i merenja. Navešćemo ih onim redom kojim se obavljaju.

 

1. Provera stanja pneumatika

 

Pneumatici direktno utiču na bezbednost tokom putovanja, pa tako pred polazak treba detaljno proveriti njihovo stanje. Provera stanja pneumatika obuhvata proveru pritiska u gumama i vizuelnu inspekciju njihovog stanja. Prvo bi trebalo vizuelno da se uverite da je sa gumama sve u redu. Ispravne gume su one na kojima nema pukotina i oštećenja, eksera ili drugih deformiteta. Sledeća je provera gazećeg sloja, gde treba utvrditi da su gume centrirane, odnosno proveriti da li neka nije previše istrošena. Istrošene gume mogu negativno da utiču na performanse i pruže veći otpor kotrljanja, odnosno povećaju potrošnju.

 

Kada smo uvereni da je sa gumama vizuelno sve u redu, treba izmeriti pritisak u pneumaticima. Preporučene vrednosti pritiska u gumama se nalaze na ležaju vrata vozača, a svakako i u uputstvu automobila. Meke gume mogu negativno da utiču na bezbednost, a pritom i brže da se oštete, pa pre polazak treba posetiti benzinsku pumpu ili vulkanizera. Pri proveri stanja pneumatika ne bi trebalo da zaboravite i na rezervni točak. Iako su gume propisno naduvane i vizuelno u dobrom stanju, putovanja su nepredvidiva pa može da se desi da guma pukne. Zato bi pred polazak na putovanje trebalo da podjednako naduvate i pregledate i rezervni točak.

 

2. Provera akumulatora

 

Ispravan i napunjen akumulator je veoma važan za bezbedno putovanje. Svaki akumulator ima svoj radni vek, najčešće oko četiri godine, iako ih vozači neretko eksploatišu i znatno duže. Zbog toga pred putovanje treba proveriti jačinu struje u akumulatoru, odnosno njegovo stanje, što se lako proverava voltmetrom ili unimerom. Ukoliko akumulator nije dovoljno napunjen, uvek možete da ga napunite, ali s obzirom da može opet brzo da se isprazni, najbolje je kupiti novi. Šrok asortiman akumulatora možete pronaći i u BeoCar prodavnicama.

 

Pored napunjenosti, probleme u napajanju strujom može da izazove i loša veza sa električnim sistemom automobila. Zbog toga treba proveriti kleme, na kojima može lako da se nagomila korozija. Korozija negativno utiče na dovod struje, ali se može lako ukloniti u servisu, bez potrebe za zamenu akumulatora.

 

10 tačaka

 

3. Provera rashladnog sistema, rashladne tečnosti

 

Rashladni sistem nadgleda i reguliše temperaturu motora u vozilu, čime sprečava pregrevanje motora. Tokom dužih putovanja leti, a usled viših spoljašnjih temperatura, veoma je važo proveriti stanje rashladnog sistema, odnosno nivo rashladne tečnosti u hladnjaku. Rashladna tečnost, kao i druge tečnosti u automobili kao što je ulje, može vremenom da se degradira. Degradirana tečnost uslovljava vidljivu pojavu rđe u rashladnom sistemu, gde nastaju pukotine i narušava se njegov integritet. Pored toga, pred putovanja treba proveriti i gumena creva, koja vremenom usled visokih temepratura postaju kruta i pucaju. Tako dolazi do curenja rashladne tečnosti, čime njen nivo drastično opada, pa može doći do oštećenja.

 

Zbog toga pre putovanja, pored pregleda hladnjaka, treba proveriti i nivo rashladne tečnosti. Nivo treba proveriti 15-20 minuta nakon isključivanja motora, a tečnost ne bi trebala da bude ispod predviđenih nivoa. Pored toga, zbog svojih karakteristika, rashladnu tečnost treba promeniti svake 2-3 godine, ili nakon pređenih 30.000 km. Pri zameni rashladne tečnosti treba znati koje tečnosti se mogu mešati sa kojima, zbog čega je zamenu uvek najbolje uraditi u servisu. Ako sami menjate rashladnu tečnost, ponudu antifriza možete pogledati i u BeoCar prodavnici.

 

4. Provera nivoa ulja u motoru

 

Motorno ulje je jedna od najvažnijih tečnosti u automobilu, gde pruža mazivne karakteristike i sprečava trenje svih delova motora koji su u pokretu. S obzirom da ulje podmazuje, štiti, čisti i hladi sve elemente kroz koje prolazi, detaljno treba proveriti nivo pred polazak na svako putovanje. Pored nivoa, trebalo bi da proverite i stanje ulja, jer se vremenom degradira.Nivo ulja možete da proverite lako, tako što izvadite štapić za merenje ulja, zatim ga obrišete tkaninom kako biste uklonili sve prethodne tragove ulja, a potom ga ponovo zaronite u rezervoar sa uljem. Nivo bi trebao bi da bude između minimalne i maksimalne granice. Pri zameni ne bi trebalo da sipate više nego što je potrebno, i ne bi trebalo da mešate ulja. Svaki proizvođač automobila daje preporuke za vrstu ulja, pa uvek treba pratiti njihove savete.

 

Kako se ulje vremenom degradira, nekada treba da se zameni iako je nivo u motoru zadovoljavajuć. O intervalu zamene ulja se često diskutuje na internetu, ali uopšteno je pravilo da to bude prema preporukama proizvođača, nakon 5.000-7.000 pređenih kilometara kod starijih, odnosno 10-12.000 km kod novijih automobla, ili makar jednom godišnje, bez obzira na broj pređenih kilometara. Pri zameni ulja, treba zameniti i filter ulja, čiji je posao da zaštiti motor od svih prljavština i nečistoća. Iako zamenite ulje, ukoliko je filter zapušen i star, nečistoća može da dođe do motora, i samim tim napravi štetu. Ukoliko se tokom putovanja upali lampica koja pokazuje nizak nivo ulja u motoru, morate odmah da zaustavite vozilo u skladu sa pravilima bezbednosti u saobraćaju. Nedostatak ulja može trajno da ošteti motor, a termin odmah znači da ne treba voziti do sledeće pumpe, jer šteta može da nastupi veoma brzo.

 

pregled motora

 

5. Provera kočionog sistema

 

Kočioni sistem je od vitalne važnosti za bezbednost u saobraćaju i kod kraćih putovanja, ali je njegovo stanje posebno važno pre dužih putovanja. Stanje kočnica možete proveriti vizuelno, odnosno tako što ćete posmatrati ponašanje automobila i sistema tokom vožnje, ali ne treba zanemariti ni kočionu tečnost. Svi elementi kočionog sistema su tokom vožnje izloženi velikom naporu, pre svega zbog činjenice da bu trebalo što brže da zaustave automobil pri velikim brzinama. Zbog velikih pritiska i trenja, oni vremenom habaju i degradiraju, pa ako u vožnji, odnosno pri kočenju, čujete buku, pedala postane labava, ili automobil vuče na jednu stranu, znak je da treba zameniti kočnice. Iako nema vidljivih znakova, uopšteno pravilo je da se kočnice menjaju svakih 50.000 km, ali taj interval može i da se smanji u odnosu na uslove na putevima.

 

Pored samih kočnica, treba voditi računa i o kočionoj tečnosti. Kočiona tečnost prenosi pritisak sa glavnog kočionog cilindra na kočione pločice, koje usporavaju disk, a samim tim automobil. Kao i ostale tečnosti u automobilu, kočiona tečnost se degradira, odnosno poprima veće količine vlage čime gubi svoje pozitivne karakteristike. Zato se kočiona tečnost po pravilu menja kada je nivo ispod preporučene vrednosti, svake dve godine, ili nakon 60.000 pređenih kilometara. Pri zameni kočione tečnosti treba pratiti preporuke proizvođača, i ne treba prekoračiti preporučen nivo. Pored toga, podaci govore i koja je tečnost namenjena vašem automobilu, pa ih ne treba mešati.

 

6. Provera metlica brisača

 

Iako vozači često ne obraćaju pažnju na brisače, oni doprinose bezbednosti u saobraćaju tako što vozačima obezbeđuju bolju vidljivost i preglednost puta i okoline. Brisači su glavno sredstvo u borbi protiv atmosferskih uslova kao što su jaka kiša ili sneg, ali i prljavštine i svega što može da ugrozi vidljivost. Zato pre svakog putovanja treba proveriti metlice brisača.

 

Metlice brisača su najčešće napravljeni od gume, koja je elastična i čvrsta kada je nova, pa ravnomernim pritiskom detaljno čisti vetrobran. Međutim, metlice se usled atmosferskih uslova i iskorišćenosti habaju, gde se formiraju pukotine u kojima se nakuplja prljavština ili prašina, ili ne pružaju ravnomerni pritisak. Zbog toga brisači gube svoju osnovnu funkciju, pa samo razmazuju prljavštinu po vetrobranu, ili ne uklanjaju adekvatno kišu. Međutim, metlice brisača se lako menjaju i pritom su vrlo povoljne. Proizvođači u nekim slučajevima daju i garanciju od 6 meseci do godinu dana, ukoliko ne čiste vetrobran kao što bi trebalo, možete lako da ih zamenite.

 

7. Provera prednje svetlosne grupe i signalizacije

 

Veliki broj vozača zbog dužine putovanja, manjih gužvi i nižih temperatura, na letovanja kreće tokom noći. Kako se vremenski uslovi često menjaju, pre putovanja treba proveriti prednju svetlosnu grpu i signalizaciju. Provera celokupnog osvetljenja bi treblao da obuhvati kontrolu kratkih i dugih svetla, pozicionih i stop svetla, dnevnih svetla, pokazivača pravca, rikverc svetla, svetla za maglu i svetla registarskih tablica. To možete da uradite tako što ćete tokom večeri da upalite i detaljno pregledate sva napomenuta svetla. Celokupno osvetljenje bi trebalo da bude funkcionalno kako bi bezbedno mogli da vozite tokom noći, a neispravnim osvetljenjem pritom rizikujete i kaznu saobraćajne policije.

 

S obzirom da sijalice u automobilu važe za „potrošnu robu“, iako se pre puta uverite da celokupno osvetljenje radi, uvek obezbedite makar po jednu rezervnu sijalicu. Sijalice mogu lako da pregore, neki modeli i automobili imaju česte probleme tog tipa. Sijalice za automobile možete pronaći i u BeoCar prodavnici. Pored toga, pred putovanje proverite i sirenu. Iako ona nije vitalni deo automobila, sirena može da doprinese ukupnoj bezbednosti u saobraćaju.

 

8. Provera trapa

 

Trap automobila igra ključnu ulogu u kontrolni i stabilnosti vozila. Ispravan trap osigurava dobru kontrolu i garantuje stabilnost, što umnogome doprinosi subjektivnom osećaju u vožnji. Zato pre svakog dužeg putovanja treba kontrolisati prednji i zadnji trap. Za razliku od ostalih provera automobila koju možete da uradite i sami, kod kuće, kontrolu trapa morate da poverite stručnjacima, pa vam preporučujemo BeoCar servis.

 

Kada su svi elementi prednjeg i zadnjeg trapa funkcionalni i centrirani, vožnja protiče bez većih problema, jer su točkovi u pravilnom kontaktu sa podlogom. Međutim, elementi trapa mogu lako da se oštete usled loših ulsovima na putevima, koji su nažalost kod nas česti, a ukoliko se oštećena nakon prelaska preko rupa ili ivičnjaka, ne tretiraju brzo, može doći i do većih oštećenja vešanja. Trap treba proveriti na svakih 15-20.000 kilometara, ili ako se jave simptomi, odnosno automobil krene da „vuče“ u jednu stranu, ili se gume istroše sa unutrašnje strane. S obzirom da neispravan trap može da ugrozi subjektivan osećaj tokom putovanja ili ozbiljno ošteti čak i nove gume, pa samim tim i ugrozi bezbednost, trebalo bi uvek detaljno da ga proverite pre svakog dužeg putovanja.

 

9. Provera upravljačkog sistema

 

Ispravan i kvalitetan upravljački sistem smanjuje umor vozača tokom vožnje, što je veoma važno tokom dužih putovanja. S obzirom da se sistem sastoji od velikog broja elementa, oni se vremenom habaju, zbog čega gube svoju primarnu ulogu. Zbog toga bi pre svakog dužeg putovanja trebalo da proverite stanje upravljačkog sistema i nivo hidrauličnog ulja. Proveru elemenata upravljačkog sistema ćete morati takođe da uradite u servisu, ali neke probleme, uključujući one vezane za nivo hidrauličnog ulja možete i sami da ustanovite. Prvi simptom da nešto nije u redu sa upravljačkim sistemom jeste ako osetite da volan postaje „težak“, odnosno imate problema sa upravljanjem.

 

Nivo ulja za servo volana se proverava kada je motor isključen, odnosno kada se ohladi. Ukoliko je količina ispod preporučenih nivoa koje preporučuje proizvođač, ili je ulje izgubilo svoje karakteristike, trebalo bi ga zameniti. Znakovi degradacije ulja su i promenjena boja, miris pregorelog ulja ili tragovi pene, odnosno vazduha u ulju. Međutim, iako su nivo ulja i njegova bolja nepromenjeni, ulje za servo volana se po pravilu menja svake dve godine.Iako ne preporučujemo samostalnu zamenu osobama koje nisu vične u održavanju automobila, ulje za servo volan takođe možete kupiti u BeoCar prodavnici prodavnici.

 

uspešan pregled

 

10. Vizuelna provera automobila

 

Vizuelna provera se naravno obavlja u servisu, ali i sam vozač treba da je obavi pred put. Vizuelnu kontrolu treba obaviti kada motor radi. Vizuelnim pregledom bi prvo trebali da obratite pažnju na pneumatike, odnosno njihovu naduvanost i posebno na broj zavrtaja koji gume pričvršćuju za vozilo. Time ćete potvrditi da gume i dalje drže zadovoljavajući pritisak koji ste ranije doveli na normalan nivo.

 

Dalje bi vizuelno trebali da proverite donji deo vozila. Time ćete utvrditi da nema tragova curenja bilo kakvih tečnosti iz hladnjaka, motora, kočionih cilindra i drugih delova. Ukoliko postoji manje curenje, trebalo bi da ponesete rezerve tečnosti, ali ako je problem ozbiljniji, ne treba kretati na putovanje dok se on ne otkloni. Nakon što utvrdite da nema curenja, a kako bi ipak bili sigurni da je sa vozilom sve u redu, otvorite haubu i proverite nivoe ulja u motoru, rashladne tečnosti i kočione tečnosti. U tekstu smo već napomenili kako nedostatak ovih tečnosti može negativno da utiče na bezbednost u saobraćaju a samim tim i vaše putovanje.

 

Ne zaboravite da još jednom proverite svetlosnu signalizaciju, odnosno sva svetla, pokazivače pravca, brisače i signalne uređaje. Već smo napomenuli da su ove sijalice „potrošna roba“ pa nije čudno ukoliko oni stradaju neposredno pred polaska na put. Na kraju, pred polazak na put proverite i obaveznu opremu. Obavezna oprema podrazumeva prvu pomoć, sigurnosni trougao, reflektujući prsluk, rezervni točak (osim ako imate run-flat pneumatike), sajlu ili uže za vuču vozila, Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći i aparat za gašenje požara. Ukoliko na putovanje polazite zimi, morate da imate zimske gume ( od 1. novembra do 1. aprila) i lance za sneg, ukoliko na putu ima snega i leda.

 

Obavezna oprema je predviđena novim Zakonom o saobraćaju, i može da vam pomogne u slučaju nepredvidivih kvarova i nezgoda. Pored toga, saobraćajna policija može da vas kazni ukoliko neki od delova opreme nedostaje, pa pred put proverite da je sve tu. Kablovi za startovanje, dizalica i rezervne sijalice nisu obavezne, ali je poželjno uvrstiti ih automobil pred polazak na duži put jer mogu da pomognu kod iznenadnih kvarova.Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana. Powered by Smart Web

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana.
Powered by Smart Web