Kada je vreme za punjenje auto klime?

Kada je vreme za punjenje auto klime?

 

 

Punjenje auto klime je usluga koju u BEO-CAR servisu obavljamo i po desetak puta dnevno tokom letnjih meseci, međutim većina vozača koji dolaze nije sigurna da li je došlo vreme za punjenje auto klime, već dolaze "preventivno". U najvećem broju slučajeva oni nisu poranili jer se punjenje auto klime preporučuje u intervalima od 1-3 godine, pri čemu je interval od dve godine zlatna sredina i naša preporuka. Kako i vi ne biste došli previše rano ili previše kasno, korisno je znati nekoliko opštih pravila vezanih za punjenje auto klime, koja ćemo izložiti ovde. 

 

Koje su indikacije da je vreme za punjenje auto klime?

 

Svako vozilo, čak i najkvalitetnija nova vozila, gobe oko 10% gasa u klima uređaju godišnje, pri čemu je i po kompresor auto klie loše da gas dugo stoji ili da je pod niskim pritiskom. Gubitak gasa u klima uređaju automobila manifestuje se na sledeće načine:

 

  • Vazduh koji izlazi iz klima uređaja više nije hladan kao što je nekada bio;
  • Kada je spoljna temperatura visoka klima ne može brzo i dobro da rashladi kabinu;
  • Ako iz klime dolaze neprijatni mirisi, makar i jedva primetno, zo je znak da gas dugo nije menjan;
  • Ako se čuje bilo kakav zvuk sem zvuk šuštanja vazduha. Buka je kod dugo neservisirane klime česta pri većim brzinama rada.  

 

Proces punjenja

 

Za punjenje auto klime potrebno je oko 45 minuta. Za to vreme naši majstori obavljaju sledeće:

 

  • Mehanički delovi klime se vizuelno pregledaju;
  • Električni detektor koristi se da se otkriju tačke curenja gasa;  
  • Uređajem koji je predviđen isključivo za tu namenu, sav gas se uklanja iz sistema;
  • Čist gas se ubacuje u sistem;
  • Provera se radna temperatura komponenata sistema;
  • Klima se testira na svim brzinama.

 

Koji gas koristi moja klima?

 

Svi automobili danas koriste gas R134a ili, kod novih modela, R1234yf. Novi R1234yf moguće je koristiti i kod starijih vozila i naša je preporuka svim vozačima. Oba gasa su relativno nezapaljiva, za razliku od nekih starih rešenja, i nisu posebno štetni po ozonski omotač. Razlika leži u tome što se R1234yf ne taloži u atmosferi i ne doprinosi efektu staklene bašte, tj. globalnom zagrevanju. Od 2021. godine sva nova vozila koristiće R1234yf.

 Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana. Powered by Smart Web

BEO CAR 2022 © sva prava zadržana.
Powered by Smart Web