Auto delovi za sve marke automobila

0 proizvoda 0.00 RSD

telplava.png

Načini isporuke

 

Kupac može izabrati način isporuke prilikom kreiranja porudžbine na Web sajtu. Dole navedeni rokovi za isporuku se računaju u zavisnosti od izabranog načina plaćanja. Ukoliko je kupac odabrao da plati opštom uplatnicom, rok isporuke se računa od trenutka evidentiranja uplate na računu kompanije.

Načini isporuke mogu biti sledeći:

  • Na kućnu adresu kupca, gde ćemo poslati i račun
  • Na neku drugu adresu koju je kupac naveo kao mesto isporuke. U tom slučaju je kupac u obavezi da unese ime, prezime i kontakt telefon osobe koja će primiti robu umesto Vas.
  • Lično u nekom od našim maloprodajnih objekata 

Za isporuke koje se vrše preko kurirske službe, koristi se adresa i podaci koje je kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine. Kako bi isporuka bila uspešna, kompanija će kurirskoj službi dostaviti sledeće podatke o kupcu: ime, prezime i kontakt telefon. Ovi podaci se neće koristiti u druge svrhe.

Kompanija će učiniti sve razumne napore da isporuči proizvode kupcu u okviru definisanih rokova isporuke. Kompanija neće biti odgovorna za kašnjenja u prijemu i isporuci porudžbina, koja su izazvana događajem koji je izvan razumne kontrole kompanije. Takvi događaji mogu biti, ali nisu ograničeni na: požar, poplava i druge prirodne nepogode; štrajk, pobuna, rat ili druga neprijateljstva; delovanja i propuste prevoznika, telefonskih kompanija i internet provajdera; prekid ili kašnjenje na serveru ili Web sajtu izazvani događajem van kontrole kompanije, kao što su nestanak struje ili napad na Web sajt od strane osoba poznatih pod nazivom "Hakeri".